Sıkça Sorulan Sorular

‍Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi bilgiyi topluma yaymak, üniversitenin bölge ve şehirle olan iletişimini güçlendirmek, üniversitenin halkla ilişkiler yolunda sarf ettiği çabalara görsel ve işitsel araçlarıyla destek olmak, günümüzün en popüler mesleklerinden biri haline gelen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında bilimsel araştırmalar yapmak amacını taşımaktadır.

Öğrencilik hayatları süresince aynı zamanda radyo, televizyon, sinema ve bu alanlarla bağlantılı iş kollarında tecrübe kazanmak, uygulama imkanı bulmak ve projelerde sorumluluk almak isteyen öğrencilerimize bilgi toplumunun gereğince sektörle uyumlu teknolojik altyapımız ve modern stüdyolarımızda rehberlik ediyoruz.

Onları mezuniyet sonrası çalışma hayatına daha nitelikli ve donanımlı bireyler olarak hazırlıyoruz. Bu anlamda kısmi zamanlı ve gönüllü çalışanların sorumluluk alma ve özgüven eğilimlerini arttırma, ilerleyen aşamalarda ise doğrudan ekiple birlikte çalışma kabiliyeti kazandırma ve üniversiteye ait projelerde grup çalışması konusunda tecrübe kazanmaları için onlara imkân sunuyoruz.

Her yıl üniversitemizin belirlediği sayıda kısmi zamanlı ve gönüllü olmak üzere öğrenci istihdam etmekteyiz. Akademik yıl başlangıcında yayınlanan başvuru ilanları doğrultusunda adaylar kurum personelinin gerçekleştirdiği mülakatı başarıyla geçmesi durumunda SDÜRATEM'de çalışabilmektedir.

Maalesef hayır. SDÜ öğrencileri dışında başka üniversitede öğrenim gören veya öğrenci olmayan kişilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

Yok. SDÜ’de öğrenim gören tüm öğrenciler fakülte, bölüm fark etmeksizin SDÜRATEM'de kısmi zamanlı veya gönüllü olarak çalışmak için başvurabilir.

SDÜRATEM'e bağlı kısmi zamanlı çalışan veya gönüllü öğrencilerimiz projelerde aktif olarak yer almaktadır ve bu doğrultuda mevcut ekipmanları görevli personel kontrolünde kullanabilmektedir. Bunun dışındaki hallerde ekipman tahsisi söz konusu değildir. Resmi talepte bulunulması durumunda sadece SDÜRATEM personelinin kullanması koşulu ile destek sağlanabilmektedir.