Etkinlik Birimi

Üniversitemiz içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin, kayıt altına alınması, yayınlanması ve arşivlenmesi Etkinlik Birimi tarafından yapılmaktadır. Etkinlik Birimi, bu çalışmalarla üniversitenin kurumsal kimliğine katkılarda bulunarak ilgi alanında bilimsel, sektörel, meslekî ve teknolojik gelişmeleri bölgeye kazandırma ve bilgi birikimi oluşturma yolunda önemli görevler üstlenmektedir.