İç Kontrol Standartları

İşleyiş

Üniversitemiz yönetiminden gelen projeler uygulamaya konulmaktadır. Bunun yanında üniversitemize baglı birimlerden gelen etkinlik kaydı, tanıtım filmi hazırlanması, ses kaydı, prodüksiyon desteği vb. yazılı talepler birim personelimizce Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden kayıt altına alınarak merkez müdürüne arz edilir. Talep, merkez müdürlüğü yönetimince değerlendirilerek müdür tarafından ilgili birim koordinatörüne havale yapılır. İlgili birim tarafından yapılan çalışmalar tamamladıktan sonra, merkez müdürlüğümüz yönetimine onaya sunulur. Onaylanan çalışma kamuoyunu aydınlatma amacıyla Üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaktadır.

işleyiş şeması